Friday, January 24, 2020

ymweliad

Cafodd fy mam ymwelwr arbennig, sef cyn rheolwr Adran Farchnata Gwesty Gajoen. Aeth at fy mam o'r blaen ar gyfer y cyfweliad teledu, ond mae hi newydd ymddiswyddo'r gwesty, a bydd yn mynd yn ôl at ei thref enedigol. Roedd hi eisiau gweld fy mam unwaith eto cyn iddi adael Tokyo; clên iawn mae hi. Roedd fy mam wrth ei bodd wrth gwrs, a chael amser braf yn adrodd ei hanes a dangos iddi bentwr o'r hen luniau.

No comments: