Monday, January 13, 2020

distaw eto

Wedi i fy mab ifancaf fynd yn ôl at y coleg (ynghyd a'i chwaer sydd yn gyrru) ddoe, mae'r tŷ yn ddistaw iawn unwaith eto heblaw am sŵn y peiriant golchi. Roedd yn wych croesawu'r plant i gyd am fis, ond dw i ddim yn meindio dychwelyd at y bywyd distaw gyda'r gŵr. Hwyl am y tro nes iddyn nhw ddod adref nesaf.

No comments: