Tuesday, January 7, 2020

ces i ateb!

Gyrrais lun o dair Shaloum-chan i Lysgenhadaeth Israel yn Japan, a dw i newydd gael ateb! Dywedon nhw (yn Japaneg) :
"Diolch i chi am y llun o Shalou-chan annwyl. Maen nhw'n hyfryd dros ben!"

No comments: