Thursday, January 30, 2020

sense and sensibility eto

Penderfynais a fy merch wylio Sense and Sensibility unwaith yn rhagor mewn dau ddiwrnod (yn ystod ei hegwyl cinio.) Gwylion ni'r hanner cyntaf heddiw. Ces i fy nharo eto pa mor hardd ydy'r ffilm a'r gerddoriaeth. Y fersiwn honno (1995) ydy'r gorau. Roeddwn i'n sylwi manylyn bach y tro 'ma; roedd Fanny (Mrs. John Dashwood) yn edrych ar gatalog ffasiwn tra oedd ei brawd yn darllen yn uchel cerdd i'r teulu gyda'r nos!

No comments: