Saturday, January 4, 2020

hoe fach

Mae cymaint o fynd a dod o gwmpas y tŷ yn ddiweddar. Mae'r pedwar plentyn yn ôl o Texas. Mae fy merch hynaf a'i gŵr newydd adael am Japan heddiw ar eu gwyliau o dair wythnos. Bydd fy ail ferch yn dychwelyd i Japan yfory. Bydd y gweddill (tri) yn gadael un ar ôl y llall yr wythnos nesaf. Dw i isio te am y tro.

No comments: