Sunday, November 27, 2011

adref

Mae eglwys fy merch hynaf yn cynnal cyfarfodydd yng nghartrefi'r aelodau. Ar ôl y canu a dysgu'r Beibl anffurfiol, roedd rhaid i ni gychwyn ar unwaith achos bod fy mab hynaf yn cael lifft i ddod yn ôl i'r brifysgol yn Arkansas am bedwar o'r gloch.

Gofynnodd y gŵr i ddwy o'n merched yrru er mwyn iddo gael gweithio ar ei liniadur yn y car. Aeth y siwrnai'n ddidramgwydd a llwyddodd o gwblhau popeth. Roedd yn braf cael gwyliau efo'r plant i gyd. Pwy a wir pryd cawn ni ddod at ein gilydd y tro nesaf. Ces i amser da ond dw i'n falch iawn o gysgu yn fy ngwely heno.

No comments: