Wednesday, November 16, 2011

traddodiad newydd

Byddwn ni'n cael cinio mawr ar Ŵyl Ddiolchgarwch fel arfer, hynny ydy, y fi a fydd yn coginio'r cinio mawr. Mae fy merch a'i gŵr yn gyrru bron 150 milltir i ddod ar gyfer yr achlysur. Wrth gwrs fod o'n gyfle i bawb ddod at ein gilydd, ond yna mewn wythnosau bydd rhaid iddyn nhw deithio eto ar gyfer y Nadolig.

Ces i syniad gwych; beth am fynd i dŷ fy merch a'i gŵr dros Ŵyl Ddiolchgarwch? Yna na fydden nhw'n gorfod teithio dwywaith mewn mis; byddwn ni'n cael ymweld â nhw yn eu tŷ; byddwn ni'n cael siopa yn y siopau mawr yno; na fydd rhaid i mi neu fy merch baratoi'r cinio mawr. (Dan ni'n mynd i fwyta allan.) Bydd y tri phlentyn ifancaf yn aros efo eu chwaer ond mewn gwesty y bydd y gweddill yn aros.

Mae pawb yn cytuno'n hapus. Hwrê! Traddodiad newydd! Edrycha' i ymlaen yn fawr at yr wythnos nesaf. (Ond fe wna i goginio twrci ar gyfer cinio Nadolig. Dw i'n addo!)

No comments: