Thursday, November 17, 2011

cerdded drwy'r dref

Mae'n ddiwrnod bendigedig o braf. Penderfynais i gerdded yn y dref yn hytrach na'r gymdogaeth arferol. Fel arfer dw i byth yn sylwi'r manylion achos mai gyrru bydda i os oes angen mynd i'r dref. Heddiw roeddwn i'n trio edrych o gwmpas wrth gerdded er nad oes yna lawer o bethau trawiadol yn y dref fach hon. (Rhaid cyfaddef mod i wedi cael fy nylanwadu gan Tokyobling!) Dw i heb fwyta yn y tŷ bwyta yn y llun; well i mi drio rywdro i weld ydy'r arwyddion yn wir. Ces i hanner awr pleserus yn yr haul.

No comments: