Tuesday, November 15, 2011

llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Tokyobling ar gamp o sgrifennu blog hynod o ddiddorol bob bydd am dair blynedd. Dw i'n llawn edmygedd fod yr awdur yn dal ati'n blogio beunyddiol am bethau diddorol ac unigryw efo lluniau ardderchog. Mae o wedi agor llygaid y byd, a gwneud iddyn nhw edrych ar Japan drwy safbwynt cadarnhaol. Dw innau wedi dysgu o newydd llawer o bethau ynglŷn fy ngwlad enedigol. Synnwn i ddim os cynyddith y nifer o ymwelwyr i Japan o'i herwydd. Fe ddylai Llywodraeth Japan ei wobrwyo am ei gyfraniad.

No comments: