Monday, November 28, 2011

wedi'r gwyliau

Reit, mae'r gwyliau wedi drosodd a dw i'n ôl i fy mywyd beunyddiol. Gorffennais i olchi pentwr o ddillad (diolch i'r peiriant golchi!) Smwddiais i grysau'r gŵr. Rhaid i hwfro p'nawn 'ma hefyd. O leiaf mae llun y teulu a llythyr Saesneg Nadolig yn barod yn gynt nag arfer eleni. Dim ond y gwaith gyfieithi i'r Japaneg sydd ar ôl. Yn y cyfamser dw i'n gwneud yn siŵr bod gen i amser ar gyfer y Gymraeg a'r Eidaleg.

Gyda llaw, doedd peidio â choginio twrci ddim yn syniad da wedi'r cwbl. Ces i gymaint o gwyn gan y plant. Roedd un ohonyn nhw cyn belled â dweud nad ydy'r Wyl Ddiolchgarwch yn gyflawn heb rost twrci, a rhaid diogelu traddodiad Americanaidd! Iawn. Mi fydda i'n coginio twrci flwyddyn nesa ymlaen.

No comments: