Saturday, November 26, 2011

diwrnod yn norman

Mae'r gwesty'n ddigon da gan ystyried y pris. Cewch chi frecwast yn rhad ac yn ddim hyd yn oed. Methais i gysgu'n dda serch hynny. Fedra i ddim cysgu'n dda mewn gwesty.

Y peth pwysicaf i'w gyflawni heddiw oedd tynnu llun y teulu ar gyfer ein llythyr Nadolig blynyddol. Roedden ni'n gobeithio cael defnyddio neuadd y brifysgol (University of Oklahoma) ond yn anffodus roedd yna gêm pêl-droed Americanaidd a doedd dim lle i barcio gerllaw. Aethon ni i'r llyfrgell yn ei lle a llwyddo i gael llun da.

Cawson ni swper mewn tŷ bwyta Mecsicanaidd yn y dref. Tra oedden ni wrthi'n bwyta, roeddwn i'n sylwi ar y llais cyfarwydd yn canu yn y cefndir. Pwy ond Duffy a oedd yn canu Mercy! Dim ond gŵr fy merch a oedd wedi clywed amdani hi. A dyma esbonio ei chefndir Cymraeg yn awyddus wrth y teulu.
No comments: