Friday, November 25, 2011

i norman

Aeth y siwrnai'n ddigon hawdd a heb drafferth. Dim ond tair awr a hanner cymerodd i dŷ fy merch yn Norman. Stopion ni unwaith am betrol a defnyddio'r tŷ bach ar Pig Out Palace yn Henryetta. Roedd y plant wrth eu boddau'n gwylio DVD yn y car trwy'r amser.

Roedd yn braf treulio'r p'nawn efo'n gilydd - y dynion yn gwylio'r gêm bêl-droed Americanaidd a'r merched yn siopa yn Ross a Target. Prynais i bersawr a bag llaw.

I swper, coginiodd fy merch gumbo efo berdys a selsig soia a oedd yn hynod o flasus. Rŵan mae pawb yn ymlacio'n gwneud pethau amrywiol yn y tŷ. Bydda i, y gŵr a fy ail ferch yn mynd i westy cyfagos cyn hir. Mae'r gweddill yn aros efo'i chwaer hŷn a'i gŵr.

No comments: