Tuesday, November 22, 2011

syniad

Mae'r groesfan tu allan i'r gymdogaeth yn ofnadwy o beryglus. Mae cynifer o ddamweiniau wedi digwydd yno ers i mi symud yma. Does dim goleuadau traffig serch hynny. Clywais i ryw si na osodir un nes bod yna deg marwolaeth ar groesfan!

Ond does angen gosod goleuadau traffig er mwyn diogelu'r cyhoedd. 55 m.y.a. ydy'r terfyn cyflymder ar y draffordd sy'n croesi'r lôn ar hyn o bryd. Dim ond ei leihau a allai helpu i osgoi damweiniau yn fy marn i. Fyddai hynny ddim yn costio pres (ar wahân i gost newid yr arwydd efallai.)

No comments: