Tuesday, November 29, 2011

car wedi'i dorri

Munud ar ôl gadael y tŷ, torrodd y car. Doedd dim byd fedrwn i wneud ond ei adael a cherdded adref. Yn ffodus es i ddim yn bell. Y broblem ydy roeddwn i ar fy ffordd i gasglu'r plant. Dyma ffonio'r gŵr ond roedd o ar gychwyn ei ddarlith ac na fedrith fynd am awr. Dyma ffonio'r ddwy ysgol yn ogystal â ffôn symudol fy merch er mwyn dweud wrthyn nhw aros am eu tad.

Wel, does dim byd fedrwn i wneud rŵan. O leiaf, mae gen i rywbeth i sgrifennu ar fy mlog heddiw.

No comments: