Sunday, November 6, 2011

y pwnc

Y pwnc yn ystod amser coffi yn ein heglwys ni'r bore 'ma oedd y daeargryn neithiwr wrth gwrs. Rodd gan bawb ei hanes, rhai difrifol a'r lleill doniol. Mae hyn yn dangos pa more anghyfarwydd dan ni รข daeargryniau yma yn Oklahoma. Dan ni'n gwybod tipyn am dornados ond yn hollol ddiymadferth pan mae'r ddaear yn dechrau crynu!


No comments: