Sunday, November 6, 2011

y pwnc

Y pwnc yn ystod amser coffi yn ein heglwys ni'r bore 'ma oedd y daeargryn neithiwr wrth gwrs. Rodd gan bawb ei hanes, rhai difrifol a'r lleill doniol. Mae hyn yn dangos pa more anghyfarwydd dan ni â daeargryniau yma yn Oklahoma. Dan ni'n gwybod tipyn am dornados ond yn hollol ddiymadferth pan mae'r ddaear yn dechrau crynu!


No comments: