Wednesday, November 2, 2011

y galon binc

Wrth chwilio am y tri cherdyn post colledig gan ffrind colledig, des i hyd i'r Galon Binc, sef y fedal a wnaeth y gŵr i'n merch hynaf ni yn Japan pan oedd hi'n chwech oed.

Mae'r fedal hon yn dwyn atgof annwyl teuluol; derfynodd fy merch y fedal gan fod hi wedi achub bywyd ei brawd bach wyth mis oed (ar ddamwain!)

Un diwrnod roedden nhw'n eistedd o flaen bwrdd is Japaneaidd a oedd yn sefyll ar ei ochr. Am ryw reswm syrthiodd o arnyn nhw. Gan fod fy merch yn fwy na'i brawd yn naturiol, tarodd y bwrdd ei phen (ddim yn ddifrifol) a stopio. Roedd ei brawd yn ddianaf o'i herwydd.

Canmolodd ei thad hi am iddi fod mor ddewr a gwneud medal bapur. Galwodd yn Galon Binc ar ôl ffasiwn Galon Borffor Lluoedd Arfog America. Dywedir ar y cefn:

THE PINK HEART
(enw fy merch)
May 7, 1990

Rhaid i mi fynd â'r fedal at fy merch pan ymwela' i â hi dros wyliau Diolchgarwch.

No comments: