Tuesday, November 1, 2011

swrpreis!

Mae hyn yn haeddu post newydd; pan ddes i yma'r bore 'ma, roeddwn i'n sylwi bod yna un sylw ychwanegol ar fy mhost diweddaraf am y nofel gan Sian Northey. Cliciais i'r gair yn awyddus. Gan bwy oedd y sylw ond yr awdures ei hun! Dw i'n rhyw feddwl mai i Neil a'i ffrind y dylwn i ddiolch am y fraint. Dymuniadau gorau i Sian.

No comments: