Wednesday, November 30, 2011

yr ochr olau

Llwyddodd y gŵr gychwyn fy nghar a mynd â fo at garage Ford ddoe. Roedd rhaid archebu rhywbeth a fydd popeth yn costio rhyw $700 mwy neu lai! Dw i'n falch bod y car wedi methu nunlle arall ond yn y gymdogaeth.

No comments: