Saturday, November 19, 2011

yr archeb

Mae'r rhifyn diweddaraf o gylchgrawn y Wawr newydd gyrraedd ynghyd â chopi o'r hunangofiant Orig Williams, sef Cario'r Ddraig.

Dw i'n hoffi'r Wawr achos fy mod i'n cael gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn y byd merched Cymraeg yn Gymraeg. Yn aml iawn dw i'n cael syniad ynglŷn pa lyfr byddwn i am ei ddarllen nesa drwy ddarllen yr adolygiadau. Unwaith sgrifennais i lythyr drwy'r post at enillydd cystadleuaeth ryddiaith Merched y Wawr, a chael ateb cwrtais dros ben. Dw i'n hoffi gwneud y posau hefyd. Mi wnes i un o'r ddau'n barod; gyrra' i'r ateb at y golygydd cyn hir. Gawn ni weld fydda i'n ennill un o'r llyfrau.

Dw i heb ddechrau Cario'r Ddraig eto. Does gen i fawr o ddiddordeb mewn reslo a dweud y gwir, ond yr hyn a wnaeth fy ysgogi i'w brynu oedd y newyddion am gofeb i Orig wythnosau yn ôl. Bargen oedd y llyfr beth bynnag (£2.50.) Mi sgrifenna' i amdano fo rywdro.

No comments: