Thursday, November 24, 2011

diwrnod hamddenol

Gŵyl Ddiolchgarwch ydy hi heddiw ond gan nad ydw i'n coginio cinio mawr eleni, mae gen i ddigon o amser i dreulio'n hamddenol. Mi baratoa' i black bean casserol sy'n hawdd dros ben ac yn flasus i swper heno. Protestiodd un o'r plant, fodd bynnag, fod rhaid cael pastai pwmpen o leiaf. Dw i'n rhyw gytuno â hi. Mi wna i un nes ymlaen; mae'n ddigon syml.

Mi adawa' i a'r teulu am dŷ fy merch hynaf yn Norman bore fory. Mae'r gŵr eisiau gadael tua naw i ni gyrraedd mewn pryd am y gêm bêl-droed Americanaidd rhwng Arkansas a Louisiana. Does gen i ddim diddordeb ynddi o gwbl; mi a' i i siopa efo'r genod efallai.


No comments: