Wednesday, November 23, 2011

the lloyds

Dw i wedi defnyddio deunyddiau amrywiol i ddysgu Cymraeg. Baswn i'n dweud mai the Lloyds, BBC Catchphrase, ydy'r gorau ar gyfer dechreuwyr. Doeddwn i ddim yn medru dweud llawer ar wahân i "bore da" a "diolch" cyn gwneud y cwrs.

Yr hyn sy'n gweithio'n hynod o effeithiol ydy'r deialogau naturiol mewn sefyllfaoedd beunyddiol yn hytrach na rhai arbennig mewn cwrslyfrau eraill, e.e. archebu bwyd, mynd i siopa, bwcio ystafell ac yn y blaen. Ar ben hynny, mae'r deialogau'n cael eu darllen (neu actio) gan actorion da sy'n swnio'n hollol naturiol.

Dw i'n trio ffeindio un tebyg i ddysgu Eidaleg ond heb lwyddiant hyd yma. Felly penderfynais i ddefnyddio the Lloyds, hynny ydy, dw i'n cyfieithu'r deialogau Cymraeg i'r Eidaleg. Maen nhw'n ddigon hawdd ac eto maen nhw'n hynod o ddefnyddiol. Wrth gwrs bod yna ddim audio a dw i ddim yn cael gwybod ydw i'n iawn neu beidio. Ond dim ots.

No comments: