Sunday, November 13, 2011

damwain arall

Pan ddes i a'r teulu at fynedfa'n cymdogaeth ni p'nawn 'ma, roedd y traffig wedi sefyll efo nifer mawr o geir yr heddlu o gwmpas - damwain arall! Penderfynon ni gerdded adref o fan 'na; parciodd y gŵr ein car mewn lle gwag cyfagos. (Roedd yna pot-luck arall yn ein heglwys, ac roedden ni'n cario bwyd sbar ar blatiau!)

A dweud y gwir mae'r croesffordd yn hynod o beryglys. Roedd yna ddamwain ddifrifol wythnosau'n ôl a laddodd cwpl oedrannus. Tarodd eu car erbyn lori betrol enfawr a ollyngodd y petrol i gyd. (Yn ffodus doedd dim tân.) Cymerodd amser hir i glirio'r llanast.

Rhaid i mi fod yn fwy gofalus fyth.

No comments: