Saturday, November 5, 2011

daeargryn!

Roeddwn i newydd orffen cael cawod. Fedrwn i ddim credu beth oeddwn i'n ei deimlo o dana i - daeargryn! Brysiais i at y teulu; cawson nhw eu dychryn hefyd. Roeddwn i'n gyfarwydd â daeargryniau yn Japan ond dyma'r tro cyntaf i mi brofi un yn Oklahoma. Ces i wybod wedyn bod yna hanner dwsin ohonyn nhw heddiw er nad oedden nhw'n ddigon cryf i achosi difrod.

No comments: