Tuesday, June 5, 2012

canlyniad y storm

Cawson ni storm ofnadwy ddwy noson gynt. Dim ond p'nawn ddoe gwelais i hi - un o'n coed mawr ni wedi cael ei thorri'n ddau a gorwedd yn yr ardd gefn, dim ond llath oddi wrth y llinell drydan! Dw i'n falch iawn nad oedd hi'n cwympo ar y ffens chwaith. Bydd y gŵr yn ei thorri'n goed tân rywdro i ni gael eu llosgi yn y gaeaf nesa.

No comments: