Sunday, June 17, 2012

wythnos heb e-bost

Fel arfer dw i a fy merch hynaf yn e-bostio at ein gilydd bob dydd ac eithrio penwythnosau, a dan ni'n sgwennu am bethau sy'n digwydd yn ein bywydau ni. Dw i'n edrych ymlaen at hynny'n fawr i ddweud y lleiaf. Roedd hi yn Las Vegas efo'i gŵr a oedd yn mynychu cyfarfod yr wythnos diwethaf. Na fydd hi'n sgwennu pan fydd hi ar wyliau, felly chlywais i ddim ganddi hi am wythnos. Mae gen i lawer i ddweud wrthi a dw i'n siŵr bod ganddi hanes diddorol i adrodd wrtha i. Edrycha' i ymlaen at yfory!

No comments: