Friday, June 1, 2012

gwaith yr haf

Mae fy merch yn chwilio am waith yr haf ond mae'n anodd. Mae hi wedi rhoi cais at ddwsin o siopau lleol ond heb lwyddiant; mae yna lu o bobl ifanc sy'n gwneud yr un peth. Enillodd ysgoloriaeth i fynd i'r brifysgol ond dydy hi ddim yn talu am bopeth, felly mae hi angen gwaith. Cafodd hi waith am y tro felly yn swyddfa ei thad yn twtio'r lle a gwneid y gwaith cyfrifiadur nes iddi ffeindio rhywbeth. 

No comments: