Sunday, June 10, 2012

ffôn symudol

Doedd gen i erioed ffôn symudol tan ddoe. Doedd fawr o angen arna i. Ond wrth i ni ganu'n iach i wasanaeth rhyngrwyd AT&T, cawson ni wared ar y ffôn cartref hefyd. Ac mae gen i ffôn bach bellach. Prin dw i'n gwneud galwadau ffôn; er mwyn derbyn negeseuon y teulu dw i angen ffôn. Dw i ddim yn gorfod ateb y ffôn dim ond i glywed llais gwerthwr yswiriant mwyach.

No comments: