Monday, June 4, 2012

mae'n ddistaw

Mae'r plant ac eithrio un sy'n chwilio am waith wedi mynd at eu chwaer hŷn yn Norman am wythnos. Mi dwtiais i'r tŷ wedi iddyn nhw adael ddoe. Mae popeth yn dal yn daclus! Roedd yr awyrgylch yn rhyfedd ystod y swper neithiwr efo cyn lleied o bobl. Rŵan mae fy merch yn swyddfa ei thad, felly mae'n hollol ddistaw yn y tŷ. Dw i'n medru clywed tician y cloc.

No comments: