Friday, June 8, 2012

yakult yn y gofod

Roeddwn i'n arfer yfed Yakult pan oeddwn i'n blentyn yn Japan. Ces i fy synnu'n ei weld ar silffoedd mewn siopau yng Nghymru hyd yn oed. Rŵan mae o'n mynd yn bellach. Mae'n bosib bydd gofodwyr yn dechrau yfed Yakult er mwyn cadw'n heini. Mae'r cwmni wrthi'n ymchwilio'r posibilrwydd. Os cân nhw ganiatâd, byddan nhw'n dechrau profi yn yr Orsaf Ofod Ryngwladol. 

No comments: