Thursday, June 28, 2012

newid

Mae fy mab hynaf newydd adael adref am Texas lle mae o'n cychwyn swydd yr wythnos nesaf. Bydd hi'n cymryd tua phedwar awr. Roedd o eisiau gadael yn ddigon cynnar i gyrraedd ei fflat er mwyn gwylio'r gêm bêl-droed gynderfynol (yr Eidal x yr Almaen.) Roedd o efo ni ers wythnosau wedi graddio yn y brifysgol. Roedd ei eiddo ym mhob man ond rŵan mae'r tŷ'n edrych yn hanner wag.

No comments: