Saturday, June 30, 2012

cyngerdd

Aeth yn dda iawn. Er bod fy merch yn anghofio nodyn neu ddau, cwblheuodd hi bopeth yn esmwyth. Daeth lawer o ffrindiau i'w chlywed yn llenwi tŷ'r tiwtor piano. Fe wnaeth hi sudd eirin ffres i fynd efo'r bisgedi (y llun.) Cawson ni noson braf.

No comments: