Thursday, June 7, 2012

picnic yn corea

Er ei bod hi o dan lawer o bwysau wrth gychwyn dysgu nifer o ddosbarthiadau Saesneg yr wythnos gyntaf, mae fy merch yn Corea wedi dod yn gyfarwydd â nhw'n eithaf cyflym. Aeth hi ar wibdaith efo'r plant a chael picnic un diwrnod. Ces i fy synnu'n gweld pa mor gyfarwydd ydy popeth  - yr olygfa, y plant, y pecynnau cinio.

No comments: