Tuesday, June 19, 2012

hamburger enfawr

Roedd hi'n noson arall i bobl ifanc ein heglwys ni i godi pres. Roedden nhw'n gweini byrddau yn Del Rancho eto ac yn cadw'r cil-dwrn ar gyfer eu gweithgareddau. Es i a gweddill y teulu i'r tŷ bwyta neithiwr i'w cefnogi. Ces i frechdan gyw iâr. Cafodd y gŵr a'r ddau fab hamburgers enfawr. Pwysodd y cig tri chwater punt yr un. Gorffennodd yr hogiau bob tamaid. Cododd y bobl ifanc dros $500.

No comments: