Monday, June 18, 2012

dim dŵr!

Mae'n dŵr ni newydd gael ei stopio heb rybudd. Mae yna ddynion dŵr yn gwneud rhywbeth yn yr ardd flaen. Maen nhw'n gwneud eu gwaith dw i'n gwybod, ond y broblem ydy chawson ni ddim rhybudd. Roedd rhaid rhoi'r peiriant golchi ar howld ar frys. Does dim dŵr i olchi dwylo hyd yn oed. Yn ffodus mae gan fy merch jwg llefrith wedi 'i lenwi efo dŵr ar gyfer ymarfer corf; dyma ni'n tywallt y dŵr ar ein dwylo ni i wneud y gwaith. Yn y cyfamser, mae'r criw'n cael hoe fach. (Mae'n amser cinio rŵan. Pam na ddechreuon nhw'r gwaith ar ôl bwyta eu cinio?)

No comments: