Friday, June 15, 2012

helo mr. huckabee! ond....

Roeddwn i'n ofni y byddai'n cael ei ganslo oherwydd diffyg diddordeb, ond cynhaliwyd y cinio neithiwr fel trefnwyd. Roeddwn i gyffro i gyd am y cyfle i glywed Mike Hukabee yn annerch yn fyw. Roedd yna tua 250 o bobl wrth fyrddau crwn. Methais i fwyta'r stecen amrwd ond dim ots. Roedd yr asbaragws yn dda. Yna dechreuodd rheolwr y cartref henoed sy'n trefnu'r cinio siarad am ei gynllun newydd dros y cartref.... 


Roeddwn i'n sylweddoli am y tro cyntaf wedyn mai achlysur ar gyfer y cartref yn hytrach na Mike Huckabee oedd y cinio! Do, siarad wnaeth o. Dyn clên, dyn o egwyddor ydy o, ond rhaid cyfaddef fy mod i wedi cael fy siomi achos fy mod i'n barod i glywed o'n siarad am y wleidyddiaeth gyfredol. Methais i aros tan y diwedd hyd yn oed gan fy mod i'n gorfod mynd i'r tŷ bach!

No comments: