Sunday, June 3, 2012

oedfa mewn tywyllwch

Roedd y gweinidog yn nesau at ddiwedd ei bregeth. Yn sydyn collon ni'r trydan. Trodd yr unig olau argyfwng ymlaen ond gan nad oes ffenestri ar y wal, roedden ni mewn hanner tywyllwch yn yr eglwys. Agorwyd y drysau i ni gael mwy o olau a chanwyd cwpl o ganeuon addoli i orffen yr oedfa. Cawson ni'n synnu ond roedd braidd yn ddymunol clywed adar tu allan wrth y gweinidog gwblhau'r oedfa. 

No comments: