Sunday, June 24, 2012

nyth gwag

Mae'r pedwar aderyn bach wedi gadael eu nyth yn ddiogel y bore 'ma gan gynnwys y bychan a syrthiodd ddyddiau'n ôl. Rŵan rhaid clirio'r nyth a'r silff. (Y gŵr a wneith y gwaith wrth gwrs!) Er bod gweld yr adar yn tyfu'n brofiad arbennig, maen nhw wedi gwneud llanast mawr wrth y drws blaen. Fydda i ddim eisiau nyth arall yno. Dw i'n hynod o falch beth bynnag bod popeth wedi mynd yn dda efo nhw i gyd. 

No comments: