Saturday, June 2, 2012

ffarwel i att

Cawson ni ddigon. Mae AT&T yn enwog am eu gwasanaeth gwael. Does dim digon o staff, felly mae'n cymryd ofnadwy o hir i siarad â pherson go iawn ar ffôn. Hefyd mae'n ymddangos nad oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn gwella eu gwasanaeth chwaith. Dan ni newydd ffeindio bod cwmni teledu cabl lleol yn darparu gwasanaeth rhyngrwyd hefyd. Maen nhw'n ddrytach na AT&T ond yn 20 gwaith yn gyflymach. Felly ffarwel i AT&T am byth!

No comments: