Friday, June 22, 2012

y diwrnod cyntaf

Wedi rhoi dros ddwsin o gynigion i siopau lleol, mae fy merch wedi sicrhau gwaith rhan amser o'r diwedd. Ddoe oedd ei diwrnod cyntaf yn y siop hufen iâ boblogaidd. Roedd hi wrthi'n gweini cwsmeriaid am oriau. Rhaid i mi fynd â'r plant eraill yno i gael côn neu ddau (a mwy dw i'n siŵr) cyn hir.

No comments: