Wednesday, June 6, 2012

pasta llydan

Daeth ffrind fy merch i dreulio noson efo hi (i lenwi'r tŷ bron gwag?!) I swper coginiais i gyw iâr mewn saws tomato ar basta. Roeddwn i eisiau defnyddio pasta llydan ond mae'n anodd ffeindio amrywiaeth o basta yma. Doeddwn i ddim eisiau egg noodles. Yna, gwelais hwn ar waelod y silff. Fettuccine mae'n dweud ond maen nhw'n lletach na'r lleill, a mewnforiwyd o'r Eidal. Cawson ni saig flasus (er fy mod i'n dweud fy hun!)

No comments: