Tuesday, June 26, 2012

crwban

Ffeindiodd fy mab hynaf grwban yn yr ardd gefn tra oedd o'n torri'r lawnt y bore 'ma. Gosododd y plant ddarn o afal o'i flaen ond roedd o'n rhy ofnus i fwyta dim. Roedd o ar y dec cefn am sbel ond wedi diflannu wedyn. Mae crwbanod yn croesi ffyrdd yn aml yn yr gwanwyn. Fel dach chi'n dychmygu, dydyn nhw ddim yn llwyddo weithiau. Roedd rhaid i'r gŵr stopio'r car a'u helpu mwy nag unwaith.

No comments: