Friday, January 31, 2014

kurt

Mae popeth yn gweithio'n dda wedi i Kurt drwsio yma ac acw. Dyn medrus ydy o ac mae o'n gwirioni ar ei waith. Efallai mai dyna pam ei fod o mor fedrus. Mae o hefyd bob amser yn meddwl am ei gwsmeriaid yn hytrach nag ennill pres arnyn nhw. Bydd o'n gweithio'n llawn amser mewn safle adeiladu yn Tulsa am ddwy flynedd. Er fydd o'n dod yn ôl i weld ei deulu bob penwythnos, dw i'n amau bydd ganddo amser i waith ychwanegol. Beth dan ni'n mynd i wneud hebddo fo yn y cyfamser?

No comments: