Saturday, May 30, 2015

barbeciw yn y glaw

Mae'n dal i fwrw glaw. Torrodd Oklahoma a Texas record - hwn ydy Mai gwlypaf erioed yn y ddwy dalaith. Mae'r planhigion yn tyfu'n wyllt a throi'r dref yn wyrdd dwfn. Mae'n nau ddadleithydd ni ar yr islawr wrthi'n galed; rhaid gwagio'r tanciau dŵr pedair gwaith y dydd. Cafodd deulu gŵr fy merch hynaf farbeciw ddyddiau'n ôl. Roedd hi'n sych ar y dechrau, ond cychwynnodd fwrw glaw cyn hir. Roedden nhw'n benderfynol i orffen beth bynnag.

No comments: