Tuesday, May 5, 2015

dawnsio efo'r môr

Ar Gefnfor yr Iwerydd roedd storm rymus ar y llong fawr. Eisteddodd o at y piano yn yr ystafell ddawnsio dywyll yn y llong yng nghanol nos. Gofynnodd i'w ffrind dynnu'r clymwr ar goes y piano i ffwrdd. Dechreuodd chwarae'r piano. Dechreuodd y piano a'r sedd lithro ar y llawr fel sebon du mawr - yn ôl ac ymlaen ac yn droellog yn dilyn y tonnau. Fo a oedd yn arwain y piano efo'i chwarae, efo'r alawon fel pe basen nhw'n dawnsio efo'r môr.

No comments: