Monday, May 4, 2015

y plas

Sgrifennodd fy merch am ei siwrnai i Pemberley o'r diwedd wrth roi lluniau hyfryd. Mae un ohonyn nhw'n dangos y plas oddi ar y lle cafodd Elizabeth Bennet ei chip cyntaf ohono fo pan ymwelodd hi â fo efo ei hewythr a'i modryb yn y fersiwn ffilm BBC. Dw i'n amau ydy hi wedi gwneud hyn yn fwriadol er mwyn gwneud ei theulu sgrechian.

No comments: