Wednesday, May 13, 2015

mewn salon

Ces i driniaeth traed yn y salon lleol fel anrheg Sul y Mamau gan un o fy merched. (Y tro olaf paentiais fy ewinedd oedd dros 30 mlynedd yn ôl.) Roeddwn i'n teimlo dipyn yn lletchwith wrth i ferch ifanc drin fy nhraed a phaentio'r ewinedd. Wedi hanner awr fodd bynnag, roedd y traed yn anhygoel o lân a phert efo'r ewinedd wedi'u paentio'n lliw cwrel. Tynnais luniau a'u gyrru at fy merch yn dweud diolch.

1 comment:

Yvonne said...

What a nice treat!