Friday, May 15, 2015

y bore 'ma

Wedi mynd â fy mab i'r ysgol, es i am dro ar y campws cyn dod adref. Roedd yn ddistaw gan fod y tymor newydd orffen. Lle braf ydy o a dweud y gwir er nad ydw i'n cerdded yno'n aml. (Mae rhywun yn gofalu am y planhigion mae'n amlwg.) Fel arfer bydda i'n cerdded yn y gymdogaeth fach oherwydd nad oes ffyrdd diogel i gerddwyr o gwmpas. Mae'n lawog eto heddiw.

No comments: