Thursday, May 28, 2015

o baris

Treuliodd fy merch dri diwrnod ym Mharis efo'i ddwy ffrind a dychwelyd i Abertawe'n ddiogel bellach. O'r diwedd fe wnaeth uwchlwytho rhai lluniau hir disgwyliedig ar Face Book. "Roedd mor braf fel criais i ddiwedd y diwrnod," meddai. Mae hi'n hynod o hapus llwyddo i gyfathrebu yn Ffrangeg am y tro cyntaf. Gorffennodd dosbarthiadau'r brifysgol yn barod ac mae hi'n prysur ffarwelio â'i ffrindiau yn Abertawe cyn cychwyn ar ei siwrnai i Iwerddon yr wythnos nesaf. (Mae hi'n rhy brysur mynd i Eisteddfod yr Urdd, gwaetha'r modd.)

No comments: