Tuesday, May 19, 2015

neges gymraeg

Roedd neges e-bost gan fy merch yn Abertawe'n fy nisgwyl y bore 'ma. Mae hi'n sgrifennu ata i o dro i dro yn Saesneg fel arfer efo geiriau neu frawddeg Gymraeg yma ac acw. Ces i fy synnu i weld y neges honno - sgrifennodd hi'n Gymraeg (wel 70%.) Dyma'r tro cyntaf iddi sgrifennu cymaint o Gymraeg ata i. Dechreuodd hi ei neges yn dweud, "dw i'n caru Cymru." Aeth ei hathrawes Gymraeg â hi a'i ffrind o'r Almaen i gapel Cymraeg yn Llanelli nos Sul. Roedd pawb yn glên iawn a siarad Cymraeg efo hi. Mae hi'n drist bydd hi'n gorfod gadael Cymru cyn hir. 

No comments: