Sunday, May 17, 2015

mae texas yn fawr

Teithiais efo'r teulu pum awr i ymweld fy mab hynaf ddoe. Mae o'n byw yn nhalaith drws nesaf, sef Texas. Bell iawn ydy "y drws nesaf" serch hynny. Roeddwn i'n meddwl bod Oklahoma yn fawr ond mae Texas ar lefel gwahanol. Mae'n cymryd ofnadwy o hir i fynd o le i le. Stopion ni ar ganolfan groeso wedi croesi'r ffin a chael map. Doeddwn i ddim yn gwybod bod Texas yn cynhyrchu gwinoedd.

No comments: